202 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 น. - 16.30 น.
053-885656
Facebook
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
รับสมัครผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งแผนการเรียนวิทย์และแผนศิลป์
กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
รับสมัครผู้ที่เรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
News

ข่าวประชาสัมพันธ์

Gallery

ภาพกิจกรรม

Teacher

อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์มยุรี ชมภูงาม
อาจารย์มยุรี ชมภูงาม
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
อาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคำ
อาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคำ
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
อาจารย์ครองจิต วรรณวงศ์
อาจารย์ครองจิต วรรณวงศ์
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว
อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
ผศ.จินตนา อินภักดี
ผศ.จินตนา อินภักดี
กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
อาจารย์จิราพร ชุมชิต
อาจารย์จิราพร ชุมชิต
กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ
อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ
กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
อาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ
อาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ
กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์