ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2558
อาจารย์ครองจิต วรรณวงศ์ อาจารย์สอนอาหารและโภชนาการ
อาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคำ อาจารย์สอนอาหารและโภชนาการ
อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว อาจารย์สอนอาหารและโภชนาการ
อาจารย์มยุรี ชมภูงาม อาจารย์สอนอาหารและโภชนาการ
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี อาจารย์สอนอาหารและโภชนาการ
อาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ อาจารย์สอนศิลปประดิษฐ์
อาจารย์จิราพร ชุมชิต อาจารย์สอนออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ
อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ อาจารย์สอนออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อินภักดี อาจารย์สอนออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
กิจกรรม การสร้างแบบตัดและตัดเย็บตามหลักกายวิภาคศาสตร์ขึ้น โดยมี อ. จารุต ภิญโญกีรติ จากห้องเสื้อเพชร
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "PASSION FOOD" ให้กับเด็กๆคหกรรมอาหาร
อบรมหลักสูตรระยะสั้น "PASSION FOOD" ให้กับเด็กๆคหกรรมอาหาร ซึ่งถ่ายทอดความรู้โดยเชฟอาร์ เชฟที่มากความสามารถและอารมณ์ดี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดงานกาดมั่วครัวคหกรรม Home Economics Market จากการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ในการประกวดสุดยอดผ้าไทยล้านนา ประเภทออกแบบ
ขอแสดงความยินกับนักศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ น.ส.น้ำฝน ธิใจเงิน นายณัฐพล นันติแก้ว นายเสน่ห์ ธนันชัย ได้ผ่านเข้ารอบ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผลไม้ฯ ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินกับนายณัฐกร เป็นใย นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากภาควิชา

ประมวลภาพกิจกรรม